El club de lectura a la premsa...

Quan2018
  • 30 d'octubre. Carter, de Ted Lewis
  • 27 de novembre. Un diamante al rojo vivo, de Donald E. Westlake
2019
  • 29 de gener. Delincuentes de medio pelo, de Gene Kerrigan
  • 26 de febrer. Una temporada salvaje, de Joe Lansdale
  • 26 de març. Luz de seguridad, de Shannon Burke
  • 28 de maig. El asesinato de Harriet Krohn, de Karin Fossum
  • 29 d'octubre. Kaputt mundi, de Ben Pastor
  • 26 de novembre. Premi L'H Confidencial 2019


Totes les sessions tindran lloc a les 19 h.
El coordina: Manuel López Poy
I també...

Club de lectura crims.cat per BCNegra 2019

  • 12 de febrer. Un habitual de la comissaria, de Dominique Manotti
  • 19 de febrer. El món no em deu res, de Massimo Carlotto

Vols participar-hi? Inscriu-te en aquest formulari