El club de lectura a la premsa...

Quan2018
  • 30 d'octubre. Carter, de Ted Lewis
  • 27 de novembre. Un diamante al rojo vivo, de Donald E. Westlake
2019
  • 29 de gener. Delincuentes de medio pelo, de Gene Kerrigan
  • 26 de febrer. Una temporada salvaje, de Joe Lansdale
  • 26 de març. Luz de seguridad, de Shannon Burke
  • 28 de maig. El asesinato de Harriet Krohn, de Karin Fossum
  • 29 d'octubre. Kaputt mundi, de Ben Pastor
  • 26 de novembre. Premi L'H Confidencial 2019
2020
  • 24 de febrer. La escena, de Clarence Cooper Jr.


Totes les sessions tindran lloc a les 19 h.
El coordina: Manuel López Poy