El club de lectura a la premsa...

Quan2018
 • 30 d'octubre. Carter, de Ted Lewis
 • 27 de novembre. Un diamante al rojo vivo, de Donald E. Westlake
2019
 • 29 de gener. Delincuentes de medio pelo, de Gene Kerrigan
 • 26 de febrer. Una temporada salvaje, de Joe Lansdale
 • 26 de març. Luz de seguridad, de Shannon Burke
 • 28 de maig. El asesinato de Harriet Krohn, de Karin Fossum
 • 29 d'octubre. Kaputt mundi, de Ben Pastor
 • 26 de novembre. Premi L'H Confidencial 2019
2020
 • 28 de gener. La escena, de Clarence Cooper Jr.


Totes les sessions tindran lloc a les 19 h.
El coordina: Manuel López Poy
I també...

Club de lectura crims.cat per BCNegra 2019

 • 12 de febrer. Un habitual de la comissaria, de Dominique Manotti
 • 19 de febrer. El món no em deu res, de Massimo Carlotto

Vols participar-hi? Inscriu-te en aquest formulari